Het behandelings proces

Verwijzing van een huisarts of medisch specialist is vereist bij het gebruik van uw Nederlandse verzekering. In de verwijsbrief van betreffende arts moet de naam en adres van de arts inclusief zijn/haar persoonlijke AGB code, uw eigen persoonlijk gegevens, uw klachten, en de verwijzing naar een (kortere) generalistische basis behandeling of een (langere) gespecialiseerde behandeling. De verwijsbrief moet altijd ondertekend zijn door uw arts ook als de intake door de praktijk ondersteunende hulp persoon (POH) is afgenomen.

Na uitgebreide intake gesprekken en gebruik van vragenlijsten wordt met u een behandelplan opgesteld. Ik probeer om de behandelingen aan te passen aan de wensen en/of doelen van de individuele cliënt om op die manier de problematiek aan te pakken, te verminderen en/of op te lossen.

Ik gebruik (online) Routine Outcome Measurement (ROM) om vóór, tijdens en na uw behandeling uw vooruitgang te meten. Daarna wordt deze data anoniem aangeleverd aan de SVR en eventueel aan Stichting Benchmark om de effectiviteit van mijn behandelingen te monitoren. In de laatste sessie van de behandeling maken wij een plan voor aftercare en het voorkomen van een terugval.

Na beëindiging van de behandeling ontvangt uw zorgverzekeraar een factuur en ik word door hen betaald. Daarna ontvangt u een factuur van uw zorgverzekeraar voor de eigen risico die u moet betalen over het jaar wanneer u met de therapie bent begonnen.