Aanmeldingen en Wachttijd

Op 5 augustus 2020 het kan zijn dat het over 9 tot 10 weken wordt voor ik weer een plek kan hebben. Ik heb net mensen ingepland om te beginnen in september.

Het kan gebeuren dat in de tweede helft van het jaar mijn budget bij bepaalde zorgverzekeraars op is en ik dan geen nieuwe cliënten/patiënten van hun kan aannemen. Als dat gebeurt zou ik het hier aanmelden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, dan kunt u altijd contact via email met mij maken voor mogelijk doorverwijzing naar een collega. Schrijf alstublieft geen vertrouwelijk informatie in een normale email. Ik kan u een link voor veilig mailen via Zivver toesturen.

U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Als ik wel plekken voor nieuwe cliënten/patiënten heb en intake gesprekken kan inplannen, kunt u in de meeste gevallen binnen een week of drie met behandelingen beginnen. Het maakt geen verschil met welke zorgverzekering u hebt als het gaat over gespecialiseerde behandeling.

In het algemeen moet u een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist hebben voor het maken van een intake afspraak. De arts en eventueel de praktijk ondersteunende hulp ggz (POH) gaan bepalen als u een wat korter or langer behandeling nodig zou hebben. Neem alstublieft uw verwijsbrief, een officieel vorm van identificatie zoals een rijbewijs, paspoort of verblijfsvergunnings kaart en uw verzekeringskaart mee naar de eerste intake afspraak. Zonder een verwijsbrief van de arts die gedateerd is vóór de intake en niet langer dan 6 maanden geleden was geschreven, moet u zelf de 90 euro kost voor een sessie betalen.