EMDR

is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een evidence based therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. De eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amekikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutiche methode. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat behandelde mensen goed op EMDR reageren.

In het begin van de EMDR-therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaken en achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte behandeling op dat moment nodig is en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.

EMDR kan sneller werken dan andere therapie methoden maar het hangt af van de ontwikkeling en de duur van de klachten. Daarnaast kan het ook een intensieve therapie zijn. Daarom zal ik  niet alleen vertellen wat wij gaan doen en waarom, maar ook uitgebreid uitleggen hoe u met uw emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven.

Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijk rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn, depressie, eetstoornissen, en verslavingen. Trauma's in de vroege kindertijd (preverbaal periode) en hoofdpijn kunnen ook behandeld worden met speciaal ontwikkelde EMDR protocolen.

(stukjes vanuit de folder EMDR Informatie voor Clienten- Vereniging EMDR Nederland)