Privacy

AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat de AVG zoal regelt:

  • Meer verantwoordelijkheid bij zorgaanbieders tav. verwerking persoonsgegevens
  • Bescherming en versterking van de rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt
  • Meer bevoegdheden voor de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, waaronder de bevoegdheid om forse boetes op te leggen.

 

Privacy-beleid

Ik doe er alles aan wat in mijn vermogen ligt om de privacy van patiënten te waarborgen:

  • Er wordt deels gebruik gemaakt van papieren dossiers (mijn persoonlijk notities) maar in 2023 moet ik electronisch dossiers gebruiken.
  • Op de facturen staat enkel de hoogstnodige informatie die zorgverzekeraars nodig hebben
  • Facturatie aan zorgverzekeraars geschiedt via ZorgGGZ doet alles om de veiligheid van de dossiers te hanteren.
  • Bewaartermijn van dossiers is zoals wettenlijk bepaald.

Voor meer informatie omtrent mijn privacy-beleid, verwijs ik u graag naar kwaliteitsstatuur, dat ook aanwezig is in mijn praktijk.