Sandplay Therapie

De methode van Sandplay die de NVST beoogt, is gebaseerd op de psychologie van C. G. Jung en op de methodiek van Dora Kalff zoals deze specifiek voor Sandplay is ontwikkeld.

Sandplay is een ervaringsgerichte therapievorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van zand, water en een grote diversiteit aan miniatuurtjes, spelmateriaal en natuurlijke objecten om innerlijke belevingen vorm te geven in de vrije en tegelijk beschermde ruimte van een tafelmodel zandbak.

Met behulp van drie-dimensionele vormen, wordt uitdrukking gegeven aan innerlijke beelden en onbewuste inhouden van de eigen belevingswereld. Hierdoor onstaat een natuurlijk proces van zelfuitbeelding en integratie. Dit kan helpen om innerlijke tegenstellingen en psychische problemen op een speelse en creatieve wijze te bewerken, ingebed in een professionele relatie. Hierdoor ontstaat toenemend evenwicht. Ook kunnen nieuwe bronnen van energie en creativiteit letterlijk "in-zicht" komen.

De methode is non-verbaal, ervaringsgericht, en tegelijk onderdeel van een normaal psychotherapeutisch proces. De toepassingen hebben zowel betrekking op speltherapie bij kinderen, therapie bij volwassenen als op personal coaching.

Bron: Folder van de Nederlandse Vereniging voor Sandplay Therapie