Sandplay Therapie

De methode van Sandplay die de NVST beoogd is gebaseerd op de psychologie van C. G. Jung en op de methodiek van Dora Kalff zoals deze specifiek voor Sandplay is ontwikkeld.

Sandplay is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij gebruik wordt gemaakt van zand, water en een grote diversiteit aan miniatuurtjes, spelmateriaal en natuurlijke objecten om innerlijke belevingen vorm te geven in de vrije en tegelijk beschermde ruimte van een tafelmodel zandbak. Door de drie dimensionale tastbare en zichtbare vormen uitdrukking te geven aan innerlijke beelden en onbewuste inhouden van de eigen belevingswereld onstaat een natuurlijk proces van zelfuitbeelding en integratie. Dit kan helpen om innerlijke tegenstellingen en psychische problemen op een speelse en creatieve wijze te bewerken, ingebed in een professionele relatie.

Hierdoor ontstaat toenemend evenwicht. Ook kunnen nieuwe bronnen van energie en creativiteit letterlijk "in-zicht" komen. De methode is non verbaal, ervaringsgericht en tegelijk onderdeel van een normaal psychotherapeutisch proces. De toepassingen hebben zowel betrekking op speltherapie bij kinderen, therapie met volwassenen als op personal coaching.

(vanuit de folder van de Nederlandse Vereniging voor Sandplay Therapie)